ГІЛБРЕТ ФРЕНК

(Gilbreth Frank)   один з основоположників наукового менеджменту, сучасник Тейлора й автор книжки “Вивчення рухів” [80]. Використовуючи у своїх дослідженнях точну наукову термінологію того часу, він розглядав, наприклад, обсяг роботи як залежну змінну величину, вимірюючи як незалежні змінні характеристики робітника (мускульна сила, досвід, втома та ін., навколишнє середовище, устаткування, інструменти, діяльність профспілок) і трудові досягнення (швидкість). Системи менеджменту оцінювалися тут залежно від наукової обґрунтованості їхнього застосування до розв’язання практичних проблем. У класифікації Г. розрізняється традиційний менеджмент, заснований на суто емпіричних правилах і переданий безпосередньо від робітника (майстра) до робітника, перехідний менеджмент, при якому застосовуються лише деякі розпорядження революційної системи Тейлора, і власне науковий менеджмент (“зроблена система управління”), тобто система менеджменту, рекомендована Тейлором.

Економічний словник 

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ →← ГІЛБРЕТ ЛІЛІАН

T: 0.140862436 M: 3 D: 3