ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ І НАУКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(англ. рroductivity and scientific management)   система наукового менеджменту Тейлора, спрямована на підвищення ефективності праці і пропонує принципово нові завдання для менеджерів. У цій системі вони одержують нові обов’язки: науково аналізувати всі елементи праці, заміняти застарілі емпіричні правила, методично відбирати і навчати працівників. Істотним елементом цього процесу повинно бути розкриття потенціалу працівника для виконання всіляких завдань.

Економічний словник 

ПРОДУКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА →← ПРОДУКТИВНІСТЬ І УЧАСТЬ У ПРИБУТКАХ

T: 0.113514805 M: 3 D: 3