ПРОДУКТИВНІСТЬ І УМОВИ ПРАЦІ

(англ. рroductivity and working conditions)   соціопсихологічне тлумачення росту продуктивності залежно від сприятливості умов праці в організації і на робочому місці. Емпіричні дані свідчать, що поліпшення умов праці і надання більшої волі дій робітникам неминуче сприяють зростанню продуктивності. Історичні уроки менеджменту показують також, що спеціалізація і поділ праці призводять до швидкого зростання продуктивності й тому залишаються ще на невизначений час важливим фактором сучасного індустріального суспільства. Проблема полягає в тому, щоб відповідно сконструювати й оформити робочі місця, зробити осмисленою навіть до граничного ступеня спеціалізовану працю.

Економічний словник 

ПРОДУКТИВНІСТЬ І УЧАСТЬ У ПРИБУТКАХ →← ПРОДУКТИВНІСТЬ

T: 0.128727349 M: 3 D: 3