ПРОМІЖНІ ТОВАРИ

(англ. іпtеrтеdiаtе goods)   товари, що купують з метою подальшого використання у вигляді ресурсів виробництва інших товарів.

Економічний словник 

ПРОНИКЛИВІСТЬ →← ПРОЛОНГАЦІЯ

T: 0.098646788 M: 3 D: 3