ПРОСПЕКТ

(англ. рrospectus)   документ, який характеризує головні деталі нової емісії фондових цінностей або зобов’язань.

Економічний словник 

ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ →← ПРОРОГАЦІЯ

T: 0.108686086 M: 3 D: 3