ПРОТИЛЕЖНИЙ РИНОК

(англ. оver-the-counter (OTC) market)   вторинний ринок цінних паперів, який складається з мережі торгівців, які підтримують зв’язок за допомогою телефону чи комп’ютера.

Економічний словник 

ПРОТОКОЛ →← ПРОТЕКЦІОНІЗМ

T: 0.135952789 M: 3 D: 3