ПРОЦЕДУРА

(англ. рrocedure)   певним чином організована послідовність прийомів і способів поведінки, спрямована на отримання певного результату.

Економічний словник 

ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ →← ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У МЕНЕДЖМЕНТІ

T: 0.104753229 M: 3 D: 3