ПРОЦЕНТ КОНТРОЛЮ

(англ. рrosess of control)   послідовність дій, що забезпечують досягнення системою своїх цілей, що складається з таких етапів: вироблення стандартів і критеріїв оцінки; зіставлення реальних результатів зі стандартами; прийняття необхідних коригуючиx дій.

Економічний словник 

ПРОЦЕНТ НАГРОМАДЖЕННЯ →← ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ

T: 0.109855704 M: 3 D: 3