ПРОЦЕС АНАЛІТИЧНИЙ

(англ. аnalytical process)   виробничий процес, за яким готова продукція виробляється шляхом поділу цілого на складові частини.

Економічний словник 

ПРОЦЕС БЕЗПЕРЕРВНИЙ →← ПРОЦЕНТ СУДНИЙ

T: 0.102345679 M: 3 D: 3