ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЙНИЙ

(англ. communiсаtіопs рrосеss)   процес інформаційного обміну, в основі якого лежить вид реакції особи на запропоновані стимули, її інтереси.

Економічний словник 

ПРОЦЕС НОРМОВАНИЙ →← ПРОЦЕС БЕЗПЕРЕРВНИЙ

T: 0.152292364 M: 3 D: 3