ПРОЦЕС НОРМОВАНИЙ

(англ. bаtсh рrосеss)   процес, за яким сировина збирається і переробляється окремо з кожного виду продукції.

Економічний словник 

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ →← ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЙНИЙ

T: 0.112411057 M: 3 D: 3