ПРОЦЕС СИНТЕТИЧНИЙ

(англ. syntetic process)   процес, за яким частини або матеріали збираються в одне ціле.

Економічний словник 

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД →← ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

T: 0.110733865 M: 3 D: 3