БАЗА ДАНИХ

(англ. database)   “сховище” інформації в певному накопичувачу (комп’ютер, довідник); we can extract the addresses of potential customers from our database — ми можемо дістати адреси потенційних клієнтів з нашої бази даних.

Економічний словник 

БАЗИС →← БАЗА

T: 0.069638149 M: 4 D: 3