ПРІОРИТЕТ

(англ. рriority)   1. переважне, найважливіше значення чогось. 2. головне у відкритті, винаході. 3. в інформатиці – число, приписане до задачі, процесу або операції, яке визначає черговість їхнього виконання або обслуговування. 4. ступінь важливості одних дій порівняно з іншими. Правильне встановлення пріоритетів – одне з головних умінь будь-якого менеджера. У статті до даного терміна пропонується модель, що полегшує встановлення пріоритетів. У цій моделі вибір програми дій здійснюється із застосуванням двох критеріїв.

Економічний словник 

ПРАВИЛА →← ПОШУК ЄДИНОГО КРАЩОГО ШЛЯХУ

T: 0.119304436 M: 3 D: 3