ПУЛ

(англ. роol)   одна з форм об’єднання підприємців, яка характеризується тим, що прибуток усіх учасників надходить у загальний фонд, а потім розподіляється між ними за початково встановленою пропорцією.

Економічний словник 

ПУНКТ →← ПСИХОАНАЛІЗ

T: 0.121564386 M: 3 D: 3