БАЗИСНА ВАЛЮТА

(англ. bаsis currency)   валюта, через порівняння з якою котируються інші валюти в певній країні чи фінансовому центрі.

Економічний словник 

БАЙЄСОВА ТЕОРІЯ РІШЕНЬ →← БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ

T: 0.111432602 M: 3 D: 3