РАБАТ

(англ. volume discount)   зниження ціни товару при закупівлі його великими партіями. рада опікунів акціонерного фонду (англ. equity fund trustee council) – колективний орган управління фондом у період перебування акцій персоналу в розпорядженні фонду до моменту переходу їх у власність персоналу. Практична передача акціонерної власності робітникам та службовцям здійснюється двома основними способами. У першому випадку компанія, що вирішила завпровадити в себе програму участі у власності, створює так названий акціонерний фонд персоналу і регулярно перераховує йому частину прибутку. В міру нагромадження коштів на рахунках фонду вони використовуються для викупу акцій у колишніх власників і передачі прав власності на них робітникам та службовцям компанії. У другому випадку акціонерний фонд персоналу одержує банківську позику (під заставу активів компанії) і відразу викуповує в колишніх власників визначену частину їхніх акцій. Що стосується трудящих, то їхні економічні інтереси відбиті в планах з придбання акцій працівниками підприємств дуже суперечливо. З одного боку, права власності на активи компанії передаються їм за цими планами безкоштовно, тобто за рахунок компаній. З іншого боку, права ці насправді виявляються обмеженими. Відповідно до законодавства акції не вважаються власністю робітників, якщо не виплачена вся сума позики, взятої компанією для придбання акцій; той чи інший робітник не відпрацював у компанії визначеної кількості років. Доки ці умови не дотримані, акції перебувають в акціонерному фонді персоналу під контролем ради опікунів, що складається зазвичай з представників керівництва компанії і банку, що дав позику.

Економічний словник 

РАЙТЕР →← РІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ ЯВИЩА.

T: 0.127877307 M: 3 D: 3