ДРОР І.

(англ. Dror Y.)   автор книжки “Безладний пошук: наука чи інерція?”, присвяченої проблемам вирішення і розробки великих науководослідних проектів. На питання про те, чи варто миритися з недостатньо обґрунтованим і нераціональним прийняттям рішень тільки тому, що будь-яке доступне нам знання обмежене, автор відповідає розробкою підходу, що дає змогу одержувати по можливості більше інформації, не маючи абсолютних знань. Процес прийняття рішень у цьому випадку включає такі послідовні кроки, як: 1) чітке визначення специфічних цінностей, завдань і критеріїв прийняття рішень для наближення до поставленої мети. Замість нескінченно повільного наближення менеджер повинен починати пошук із конкретизації елементів, які шукає, що від початку задають напрям, усувають невизначеності й утворюють базу для наступного моніторингу, оцінки і розрахунку необхідних витрат; 2) розробка альтернатив із метою розширення меж пізнаного, відходу від того, що добре знайоме, в рамках стратегічного напряму; 3) складання попередніх проектів і оцінок; 4) оцінка обраних альтернатив і добір можливих рішень; 5) перевірка оптимальної стратегії; якщо доцільно, проведення додаткового пошуку; 6) розширений пошук на основі закінченої теорії, експерименту, раціональної і нераціональної інформації з концентрацією всіх доступних ресурсів, поки не будуть ідентифіковані і обрані оптимальні альтернативи.

Економічний словник 

ДРУКЕР П. →← ДОХІД СПЕКУЛЯТИВНИЙ

T: 0.134268633 M: 3 D: 3