БАНКГАРАНТ

(англ. guarantee bank)   банк, що поручився за свого клієнта. Він видає гарантії за дорученням і за рахунок клієнта, а також за рахунок банків-кореспондентів. Гарантійні послуги пов’язані з наданням банком гарантій виконати фінансові зобов’язання свого клієнта перед іншими кредиторами в разі, коли сам постачальник виявиться неплатоспроможним. Джерелом покриття зобов’язань є кредит або власні кошти клієнта, надані банку до моменту платежу. Банківські гарантії особливо поширені в міжнародних торговельних операціях для компенсації високого ризику експортно(імпортних операцій. У цьому випадку б.(г. зобов’язується перед кредитором (експортером) відповідати за виконання боржником (імпортером) його платіжних зобов’язань за контрактом. Б.(г. може забезпечувати виконання інших договірних зобов’язань у грошовій формі (повернення авансу, виконання умов торгів або контракту та інше).

Економічний словник 

БАНКИ ІННОВАЦІЙНОКОМЕРЦІЙНІ →← БАНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРН

T: 0.118182483 M: 3 D: 3