РІВЕНЬ ЦІН

(англ. рrice level)   середньозважене значення цін готових товарів та послуг щодо базового річного показника, який дорівнює 1,0.

Економічний словник 

РІВНОБІЖНІ СЛУЖБОВІ ЩАБЛІ →← РІВЕНЬ ЖИТТЯ

T: 0.118739678 M: 3 D: 3