БАНКИ ІННОВАЦІЙНОКОМЕРЦІЙНІ

(англ. commеrcial and innovation banks)   фінансово-кредитні установи, що вкладають кошти в перспективні наукові розробки, стають співвласниками інновацій та одержують від їхнього запровадження частину прибутку.

Економічний словник 

БАНКИ КОМЕРЦІЙНІ →← БАНКГАРАНТ

T: 0.115239284 M: 3 D: 3