БАНКОМАТ

(англ. bапder)   електронний термінальний пристрій, з’єднаний банківським комп’ютером і призначений для одержання клієнтом готівки зі свого рахунка та одержання довідок за ним. Доступ до користування банкоматом забезпечується виданою банком спеціальною кредитною карткою.

Економічний словник 

БАНКРУТСТВО →← БАНКНОТНИЙ ОБІГ

T: 0.099761002 M: 3 D: 3