БАНКІВСЬКИЙ БАЛАНС

(англ. bапk’s balanse)   бухгалтерський баланс, який відображає стан залучених і власних коштів, їхні джерела, розміщення в кредитних та інших операціях. За даними балансу здійснюється контроль за формуванням та використанням банківських ресурсів, шляхом кредитних, розрахункових та інших банківських операцій.

Економічний словник 

БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ →← БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

T: 0.061270028 M: 4 D: 3