БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ

(англ. bапk’s capital)   сукупність залучених банком грошових капіталів, які використовуються ним як банківські ресурси для кредитно-розрахункових та інших операцій. Власний (акціонерний і резервний) капітал банку становить меншу частину Б. к. На відміну від торгово-промислового капіталу, власний капітал банку вкладений у банківську справу і приносить банківський прибуток. Поєднання Б. к. з промисловим утворює фінансовий капітал.

Економічний словник 

БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ →← БАНКІВСЬКИЙ БАЛАНС

T: 0.056863302 M: 4 D: 3