БАНКІВСЬКІ ДОКУМЕНТИ{ (РОЗРАХУНКОВОГРОШОВІ)

(англ. bаnk papers)   письмові розпорядження господарської організації або банку, що містять необхідну і достатню інформацію для здійснення банківських операцій, підтверджують їх законність і служать основою для відображення операцій у бухгалтерському обліку. Залежно від характеру операцій виділяють касові, меморіальні та збалансовані документи.

Економічний словник 

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ →← БАНКІВСЬКІ БІЛЕТИ

T: 0.145983904 M: 3 D: 3