БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

(англ. bапks’ operations)   операції банків для залучення грошових коштів та їх вкладання у позички, цінні папери та послуги, випуск в обіг і вилучення з нього грошей, здійснення розрахунків, фінансування та кредитування капітальних вкладень, касового виконання державного бюджету тощо.

Економічний словник 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА →← БАНКІВСЬКІ ДОКУМЕНТИ{ (РОЗРАХУНКОВОГРОШОВІ)

T: 0.102538065 M: 3 D: 3