БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ

(англ. bаnk investments)   вкладання банківських ресурсів, як правило, на тривалий строк. У більшості країн до б. і. належать вкладення в акції, облігації та інші високоприбуткові папери. Б. і. – це непрямі вкладення банківських коштів в економіку. Вони відображають рух фіктивного капіталу у формі інвестиційного портфеля банків.

Економічний словник 

БАНКІВСЬКІ БІЛЕТИ →← БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

T: 0.099161397 M: 3 D: 3