БЕЗЛАДНИЙ ПОШУК

(англ. muddling through)   підхід до прийняття рішень, заснований на інкременталізмі, тобто послідовному, крок за кроком, просуванні від того, що невідоме, до того, що відоме і бажане. На відміну від відомих операційних досліджень, особа, що приймає рішення методом Б. п., поводиться непередбачувано. Свій пошук вона починає з формулювання деяких, однаково простих цілей, що знаходяться в якомусь зв’язку із системою цінностей, розподілом влади і загальних інтересів невеликих груп у рамках і поза рамками даної організації. Потім вона зупиняється на деякій частині альтернативних стратегій, що можуть привести до досягнення поставленої мети. Усі ці стратегії є малі, послідовно нарощувані кроки, виходячи з позиції сьогодення. Оскільки до уваги беруться ті, що мало відрізняються від уже існуючих на практиці стратегічних альтернатив, вони добре відомі особі, що приймає рішення. І, нарешті, вона робить вибір, хоча цей вибір необов’язково повинен бути єдино “правильним” для досягнення поставленої мети. Менеджер(інкременталіст ніколи не сподівається на те, що мета буде цілком реалізована, скоріше прийняте рішення дає йому змогу дедалі ближче підійти до бажаного результату.

Економічний словник 

БЕЗПЕКА →← БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

T: 0.078232671 M: 3 D: 3