ФУНКЦІОНАЛЬНО9ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ

(англ. value analysis)   метод системного дослідження об’єктів (виробів, процесів, структур тощо), спрямований на оптимізацію співвідношення між корисним ефектом та сукупними витратами за життєвий цикл об’єкта, що використовується за призначенням.

Економічний словник 

ФУНКЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗБУТУ →← ФУНКЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

T: 0.095389824 M: 3 D: 3