ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА

(англ. аdministrative jurisdiction)   1. коло справ, які підлягають веденню адміністративних установ, на відміну від справ, що входять у компетенцію органів державної влади, суду та прокуратури. 2. вирішення суперечок із права в галузі державного управління.

Економічний словник 

ЮРИСКОНСУЛЬТ →← ЮРИСДИКЦІЯ

T: 0.097936855 M: 3 D: 3