БОРГ КОНСОЛІДОВАНИЙ

(англ. consolidated debt)   довгострокова заборгованість приватної компанії, державного відомства, виражена у вигляді випущених облігацій чи аналогічних зобов’язань порівняно з величиною короткострокового або поточного боргу.

Економічний словник 

БОРГ НЕЗАПЕЗПЕЧЕНИЙ →← БОРГ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ

T: 0.088192569 M: 3 D: 3