ІМІДЖ

(англ. image)   1. престиж, репутація фірми або конкретної особи, їх товарів чи послуг. Може бути позитивним чи негативним. В основі і. закладені якість і переваги одного товару (послуги) стосовно іншого. Створення позитивного і. здійснюється за допомогою рекламної компанії, підтримується засобами інформації. 2. уявлення покупців і замовників про престиж фірми, конкурентоздатності її щодо інших фірм, якості товарів, що виготовляються нею, і послуг, що виконуються. Стабільний, високий імідж фірми слугує заставою її комерційного успіху, стійкого фінансового становища на ринку і зміцнення зв’язків із громадськістю.

Економічний словник 

ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ →← ІДЕНТИФІКАЦІЯ

T: 0.105161996 M: 3 D: 3