ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ (АНГЛ. INVENTORISATION)

періодична перевірка наявності цінностей, які перебувають на балансі об’єднання, підприємства, організації, установи, їх схоронності та правильності зберігання, зобов’язань та прав на одержання засобів, а також ведення складського господарства та реальності даних звіту.   Вона сприяє здійсненню контролю за зберіганням матеріальних цінностей, виявленню та усуненню можливих помилок в обліку та роботі матеріально відповідальних осіб, визначенню величини спаду та уточненню облікових даних про залишки матеріальних та інших цінностей. Інвентаризації підлягають основні фонди (засоби), товарно-матеріальні цінності, витрати в незавершеному виробництві, грошові кошти, розрахунки з постачальниками, замовниками та інші статті балансу.

Економічний словник 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В УСТАНОВАХ БАНКІВ →← ІНАУДІТ

T: 0.121467815 M: 3 D: 3