ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(англ. іпvestment activity)   1. вкладання інвестицій, або інвестування та сукупність практичних дій із реалізації інвестицій. 2. придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Економічний словник 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА →← ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

T: 0.083065692 M: 3 D: 3