ІНВЕСТОР

(англ. іпvestor)   юридична або фізична особа, що купує цінні папери від свого імені та за власний рахунок. І. ділять на дві групи залежно від походження капіталу, що інвестується: індивідуальні та інституціональні. Індивідуальні інвестори (кінцеві кредитори) використовують на купівлю цінних паперів власний капітал. Інституціональні для інвестицій у цінні папери використовують не так власний капітал, як залучений, тобто мобілізовані ними капітали кінцевих кредиторів.

Економічний словник 

ІНВЕСТУВАННЯ ПРЯМЕ ЗА КОРДОНОМ →← ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

T: 0.105462889 M: 3 D: 3