ІНДЕКС

(англ. іпdex)   список, покажчик, перелік будь-чого; відносний показник, що виражає відношення значень якогось економічного явища. За його допомогою дають кількісно-якісну оцінку результатів виміру відповідних явищ у часі, просторі та порівняно з планом; статистичний показник, виражений у процентах до базисного року або кількох років; сукупність показників (ключів), за допомогою яких можна знайти запис у файлі даних.

Економічний словник 

ІНДЕКС ВАРТОСТІ ЖИТТЯ →← ІНВЕСТУВАННЯ ПРЯМЕ ЗА КОРДОНОМ

T: 0.101084878 M: 3 D: 3