ІНЖИНІРИНГ

(англ. еngineering)   1. надання фірмою послуг консультаційного характеру, а також пов’язаних із розробкою проектів будівництва; складанням схем; вибором оптимальних варіантів будівництва об’єктів; з постачанням машин, устаткування і матеріалів, проведенням дослідноконструкторських і дослідницьких робіт. Інжинірингові послуги здійснюються інженерно-консультаційними й інжиніринговими фірмами, замовниками яких, як правило, є підприємства таких галузей, як електроніка, нафтохімія, машинобудування, будівництво тощо. 2. одна із форм міжнародних комерційних зв’язків у сфері науки і техніки, основне призначення якої полягає в наданні послуг щодо доведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок до стадії виробництва. Сучасний і. – складний комплекс робіт, що передбачає проведення попередніх техніко-економічних досліджень, належних лабораторних розробок технології, детальне проектування виробів та об’єктів, а також консультації в процесі освоєння нового виробництва та ряд інших операцій.

Економічний словник 

ІНЖИНІРИНГ ФІНАНСОВИЙ →← ІНДУКЦІЯ

T: 0.085657722 M: 3 D: 3