ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРЕСИВНА

(англ. рrogresive integration)   придбання фірмою у володіння або запровадження більш жорсткого контролю над своєю системою розподілу.

Економічний словник 

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА →← ІНТЕГРАЦІЯ

T: 0.084135134 M: 3 D: 3