ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

(англ. іпformatic system)   це процес збору і переробки інформації для підтримки планування, прийняття рішень, координації та контролю на підприємстві. Інформаційна система включає людей, структуру (побудова, форма), методи, технічні засоби, зняття, перетворення, передачу даних, носії інформації, схеми обробки даних. Основні функції управлінської інформаційної системи: збір, зберігання, накопичення, пошук і передача даних, що використовуються для підтримки прийняття рішень.

Економічний словник 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ →← ІНФОРМАТИКА

T: 0.089440273 M: 3 D: 3