ЛІНДБЛОМ, ЧАРЛЬЗ

(англ. Lindblom Charles)   автор книжок у царині прийняття управлінських рішень, який розробляв, зокрема, ідею безладного пошуку (“Наука безладного пошуку” [129]) стосовно до всіх випадків прийняття стратегічних рішень. Як і інші класичні автори, Л. як вихідний момент узяв раціональний погляд, який він визначив як логічно вичерпну модель. За такого підходу процес прийняття рішень починається з постановки цілей і закінчується їхньою реалізацією і контролем за виконанням. Десь посередині між неможливими (раціонально-вичерпна модель) і неприйнятними (недосконалий аналіз) стратегічними підходами лежить припустимий підхід Л. Усі його різновиди мають щось спільне між собою, а саме: вони інкрементальні, тобто процес прийняття рішень здійснюється послідовно, крок за кроком, шляхом переходу від того, що ще невідоме, до того, що відоме і бажане. Л. виділяє три види інкрементального аналізу, серед яких найбільше поширення знайшли метод послідовних, обмежувальних порівнянь і безладний пошук.

Економічний словник 

ЛІНКІДЖ →← ЛІНІЙНИЙ КЕРІВНИК

T: 0.112521152 M: 3 D: 3