БІРЖА Ф’ЮЧЕРСНА

(англ. futures exchange)   сучасна форма товарної біржі, де здійснюється торгівля ф’ючерсними контрактами. Характер угод переважно фіктивний. Має місце непрямий зв’язок із ринком реального товару через хеджування, а угоди знеособлюються, тому що між покупцем і продавцем існує госпрозрахункова плата.

Економічний словник 

БІРЖОВА РАДА →← БІРЖА ФОНДОВА

T: 0.100257354 M: 3 D: 3