БІРЖОВИЙ ПРИБУТОК

(англ. eхсhange profit)   дохід від торгівлі цінними паперами на фондовій біржі. Включає засновницький прибуток, що є різницею між сумою, одержаною від реалізації цінних паперів за біржовим курсом, та вартістю реального капіталу, вкладеного в акціонерне товариство; курсовий прибуток (різниця між курсом, за яким акція чи облігація реалізуються в певний момент, і ціною, за якою вони придбані; або різниця між курсами, зафіксованими при здійсненні і укладанні угоди купівліпродажу цінних паперів). Б. п. на товарній біржі створюється також від торгівлі товарами.

Економічний словник 

БІХЕВІОРИЗМ →← БІРЖОВИЙ МАКЛЕР

T: 0.089754945 M: 3 D: 3