ВАЛОВИЙ{ (ЧИСТИЙ) ПРИБУТОК

(англ. gross income)   показник, що характеризує перевищення доходів над витратами, які підприємства мають у результаті виробництва. Чистий прибуток визначається шляхом виключення з валового прибутку споживання основного капіталу.

Економічний словник 

ВАЛОРИЗАЦІЯ →← ВАЛОВИЙ ОБІГ

T: 0.114418968 M: 3 D: 3