МАСЛОУ, АБРАХАМ

(англ. Maslow Abraham)   американський психолог, автор книжки “Мотивація й особистість”, присвяченої проблемам мотивації і задоволення потреб людини. Істотним елементом теорії М. є твердження, що людина ніколи не може цілком реалізувати свою мету, тому що, задовольнивши одну потребу і досягнувши однієї мети, вона прагне до інших. Розвиваючи цю думку, М. зробив три припущення щодо людської природи: 1) люди — це вічно нужденні тварини, потреби яких ніколи не задовольняються; 2) стан незадоволеності чи відчуття незадоволених потреб спонукає людину до дії; 3) потреби утворюють ієрархію з елементарними потребами на нижчому рівні і потребами більш високих рівнів на вершині. Усю сукупність потреб м. розділив на дві великі підгрупи: дефіцитні — на нижчому рівні (фізіологічні й безпека) і потреби розвитку, росту — на верхньому рівні: потреби в любові і спілкуванні з людьми, потреби в пошані, потреби активності. Задоволення потреб першої підгрупи відбувається при цьому за рахунок зовнішніх факторів (їжа, сприятливе навколишнє середовище, друзі та інші), тоді як потреби розвитку і росту, притаманні самій особистості, мають внутрішню природу. Звідси випливають важливі значення сприятливих умов в організації, на робочому місці, ймовірність виникнення серйозних психологічних проблем, коли людина позбавлена можливостей задовольнити свої нагальні потреби.

Економічний словник 

МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО →← МАРРІОТ У.

T: 0.106752509 M: 3 D: 3