ВАЛЬВАЦІЯ

(англ. сonversion rate)   визначення цінності, вартості іноземної валюти в національній грошовій одиниці.

Економічний словник 

T: 0.066145061 M: 1 D: 1