ВАЛЬВАЦІЯ

(англ. сonversion rate)   визначення цінності, вартості іноземної валюти в національній грошовій одиниці.

Економічний словник 

ВАЛЮТА →← ВАЛОРИЗАЦІЯ

T: 0.065738922 M: 3 D: 3