ВАЛЮТА КЛІРИНГОВА

(англ. сurrency clearing)   використовується при оформленні міжурядових угод про взаємний залік зустрічних вимог і зобов’язань, що виникають у зовнішньоторговельних та інших відносинах між країнами, в основі яких лежить вартісна рівність постачання товарів і послуг. Як правило, в. к. функціонує лише в безготівковій формі (у вигляді бухгалтерських записів на банківських рахунках), виконує рахункову функцію і є валютою ціни контрактів, що укладаються в рамках платіжної угоди. Її джерелом є взаємне кредитування постачання товарів і надання послуг країнами-учасницями клірингової угоди.

Економічний словник 

ВАЛЮТА КОНВЕРТОВАНА →← ВАЛЮТА

T: 0.083780388 M: 3 D: 3