ВАЛЮТНА БІРЖА

(англ. eхchange currency market)   організаційно оформлений, регулярно діючий ринок іноземної валюти, де формуються курси валют (валютні котирування) на підставі фактичного співвідношення попиту та пропозиції. Валютна біржа може здійснювати такі операції: укладати угоди зі своїми членами та організовувати двосторонні угоди між ними на купівлю й продаж іноземної валюти за ринковим курсом; організовувати розрахунки в іноземній та національній валюті за угодами, які укладені на біржі; визначати поточний ринковий курс іноземної валюти до національної; організовувати операції центрального банку для підтримання ринкового курсу національної валюти.

Економічний словник 

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА →← ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ

T: 0.08275506 M: 3 D: 3