МЕЙО ДЖОРДЖ

(англ. Mayo George)   австралійський філософ і соціолог, учасник хоторнських досліджень, автор книжок “Людські проблеми індустріального суспільства” і “Соціальні проблеми індустріального суспільства”. М. займався вивченням проблем виробництва, пов’язаних із ними питань утоми, монотонності праці і мотивації. Він обстоював принцип індивідуальних розходжень, дав соціальнопсихологічне обґрунтування росту продуктивності в Хоторні, надавав особливого значення умовам праці на робочому місці. Висновки М., що містяться в його роботах, зводяться до такого: 1) усі люди різняться між собою своїми бажаннями, потребами, метою і мотивами. Програми мотивації до продуктивної праці повинні враховувати індивідуальність кожного працівника; 2) людські проблеми не можуть бути простими; 3) особисті проблеми працівника і його родини можуть негативно позначитися на результатах його праці; 4) велике значення мають інформація й ефективний інформаційний зв’язок. Лише деякі менеджери, на думку М., досить підготовлені —теоретично чи практично — для вирішення людських, соціальних і політичних проблем сучасного індустріального суспільства.

Економічний словник 

МЕНЕДЖЕР →← МЕГАПОЛІС

T: 0.094816642 M: 3 D: 3