ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ

(англ. currency intervention)   втручання центрального банку в операції на валютному ринку для впливу на курс національної валюти. Здійснюється шляхом купівлі-продажу іноземної валюти: щоб підвищити курс національної валюти, центральний банк продає іноземну валюту, а щоб знизити його – скуповує. В.і. є складовою валютної політики держави і здійснюється за рахунок офіційних золото-валютних резервів або за рахунок міжбанківського кредиту за системою “своп”.

Економічний словник 

ВАЛЮТНА БІРЖА →← ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ

T: 0.10706385 M: 3 D: 3