ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНІ

(англ. operational costs)   витрати, які безпосередньо не пов’язані з виробничою діяльністю і покриваються за рахунок інших операційних доходів та валового прибутку або збільшують збитки від операційної діяльності.

Економічний словник 

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА →← ВИТРАТИ ОБІГОВІ

T: 0.090907773 M: 3 D: 3